22 december 2015

Over Zimbabwe Watch

Zimbabwe Watch is een onafhankelijk samenwerkingsverband van Nederlandse organisaties met programma’s en/of aanwezigheid in Zimbabwe.

In Nederland organiseert Zimbabwe Watch verschillende activiteiten over Zimbabwe, met als doel om beleidsmakers en een breder publiek op de hoogte te houden van ontwikkelingen in Zimbabwe. Via het netwerk initiëren de leden gezamenlijke lobby en advocacy campagnes. Zimbabwe Watch probeert hiermee de eisen, visies en wensen van Zimbabwaanse civil society organisaties over te brengen op Nederlandse en Europese beleidsmakers. Dit gebeurt onder meer door het organiseren van bezoeken van Zimbabwaanse civil society vertegenwoordigers.

Daarnaast faciliteert Zimbabwe Watch informatie uitwisseling en programmatische afstemming tussen haar leden, om de Nederlandse aanwezigheid in Zimbabwe zo effectief mogelijk te maken.

Waar we voor staan
Zimbabwe Watch streeft naar een Zimbabwe dat mensenrechten en internationale verdragen respecteert en zich houdt aan principes van behoorlijk bestuur, socio-economische ontwikkeling en handhaving van de rechtstaat.

De crisis in Zimbabwe moet en kan in de eerste plaats door Zimbabwanen zelf worden opgelost. Om actief aan hun toekomst te kunnen werken, hebben zij echter lokaal, nationaal en internationale steun nodig. Essentiële voorwaarde daarvoor zijn burger- en politieke rechten zoals vrijheid van meningsuiting, een vrije pers, maar ook socio-economische rechten zijn belangrijk.
Alleen zo kunnen zij hun leiders kiezen en hen verantwoordelijk houden voor hun beleid. Internationale en regionale steun en solidariteit zijn daarvoor onontbeerlijk.