Zimbabwe Watch

Dit is Zimbabwe Watch

Zimbabwe Watch is een onafhankelijk samenwerkingsverband van Nederlandse organisaties met programma’s en/of aanwezigheid in Zimbabwe. In Nederland organiseert Zimbabwe Watch verschillende activiteiten over Zimbabwe, met als doel om beleidsmakers en een breder publiek op de hoogte te houden van ontwikkelingen in Zimbabwe.
Go to Lobby

Lobby

Zimbabwe Watch probeert de eisen, visies en wensen van Zimbabwaanse civil society organisaties over te brengen op Nederlandse en Europese beleidsmakers.

Go to Afstemming

Afstemming

Binnen Zimbabwe Watch vindt informatie uitwisseling en programmatische afstemming tussen haar leden plaats, om de Nederlandse aanwezigheid in Zimbabwe zo effectief mogelijk te maken.

Go to ZEN

ZEN

In Europa werkt Zimbabwe Watch samen met andere organisaties in het Zimbabwe Europe Network (ZEN).

Onze inzet

Zimbabwe Watch streeft naar een Zimbabwe dat mensenrechten en internationale verdragen respecteert en zich houdt aan principes van behoorlijk bestuur, socio-economische ontwikkeling en handhaving van de rechtstaat.
De crisis in Zimbabwe moet en kan in de eerste plaats door Zimbabwanen zelf worden opgelost.

Om actief aan hun toekomst te kunnen werken, hebben zij echter lokaal, nationaal en internationale steun nodig. Essentiële voorwaarde daarvoor zijn burger- en politieke rechten zoals vrijheid van meningsuiting, een vrije pers, maar ook socio-economische rechten zijn belangrijk. Alleen zo kunnen zij hun leiders kiezen en hen verantwoordelijk houden voor hun beleid. Internationale en regionale steun en solidariteit zijn daarvoor onontbeerlijk.

Leden Zimbabwe Watch

De onderstaande organisaties vormen gezamenlijk Zimbabwe Watch

ACTION AID

www.actionaid.nl
ActionAid helpt mensen in ontwikkelingslanden zich op eigen kracht uit armoede te werken. ActionAid verenigt mensen in (vak)bonden, geeft rechtsbijstand en zorgt voor de middelen en training die nodig zijn om blijvend iets te veranderen.

Cordaid

www.cordaid.nl
Cordaid steeft naar een wereld waarin we onze Global Common Goods delen, met ruimte voor diversiteit en voor bloeiende gemeenschappen waarin mensen zich inzetten voor de kwetsbaren in de wereld.

Hivos

www.hivos.nl
Hivos is een internationale organisatie die zoekt naar nieuwe oplossingen voor hardnekkige wereldproblemen.

ICCO

www.icco.nl
ICCO werkt aan een wereld zonder armoede en onrecht. Dat doen zij samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. Zij geloven in de ondernemende kracht van mensen. Ze creëren kansen voor mensen die in armoede leven.

FNV Mondiaal

www.fnvmondiaal.nl
Mondiaal FNV is actief betrokken bij de ontwikkeling van een sterke, onafhankelijke vakbeweging wereldwijd.

NIMD

www.imd.org
The Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) ondersteunt politieke partijen in ontwikkelende democratien.

Oxfam Novib

www.oxfamnovib.nl
Oxfam Novib is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie. Hun doel is een rechtvaardige wereld zonder armoede. Samen met lokale partnerorganisaties zorgen ze dat mensen een zelfstandig bestaan opbouwen en zelf uit de armoede ontsnappen.

RNW Media

www.rnw.nl
RNW Media: een media organisatie voor sociale verandering. In delen van de wereld waar veranderingen moeilijk zijn door beperking in vrijheid van spreken, gebruiken ze media om levens te verbeteren.

Contact met Zimbabwe Watch

Gebruik onderstaand formulier, stuur een e-mail of bel ons op